Door inkooppakketten te bundelen, koopt ILEXYS voordeliger voor u in.

Jaar op jaar

De afgelopen jaren heeft ILEXYS zich als inkoopdienstverlener meer dan bewezen, door als partner voor de bestaande klanten de indirecte kosten voor onderhoud en facilitaire dienstverlening sterk te verlagen.

Deze besparingen zijn niet eenmalig, maar realiseren wij jaar op jaar. Naast de uitbreiding van diensten, waardoor wij op steeds meer terreinen voordeliger kunnen inkopen, is de collectieve werkwijze van ons concept daarvoor de doorslaggevende succesfactor.

Collectief inkopen

Samen collectief inkopen, betekent samen betere prijsafspraken behalen. Door alle pakketten van klanten te bundelen, kunnen wij steeds betere prijzen bedingen, maar ook een betere service en lagere beheerskosten bieden aan onze klanten.

Onze onderhandelingskracht wordt omgezet in uw voordeel, want prijsverbeteringen komen altijd direct ten goede van onze klanten. Zo levert deze manier van werken een constante daling op van de indirecte kosten en dus een beter bedrijfsresultaat, jaar op jaar.

Als ILEXYS voor u de inkoop en factuurafwikkeling verzorgt, bespaart u bovendien op uw interne organisatiekosten. Het is immers werk dat u zelf intern niet meer hoeft af te handelen.

Besparing

ILEXYS zorgt voor een besparing van 10 tot 20% op uw indirecte kosten als u de inkoop van uw indirecte materialen via ons inkoopportaal geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteedt. Diezelfde besparingen kunnen wij ook realiseren als u al uw indirecte materialen bestelt via onze webshop: www.ilexys-mroshop.com, waar u een breed technisch en algemeen productenpakket vindt tegen scherpe prijzen.

Verdienmodel ILEXYS

U zult zich afvragen hoe ILEXYS dan haar geld verdient. Uiteraard werken wij niet voor niets. Wij vragen een lage, vaste vergoeding per maand voor onze dienstverlening. Deze vergoeding is afhankelijk van de te beheren inkoopomzet en dekt onze kosten, bijvoorbeeld voor personeel. Realiseren wij een bepaalde besparing, dan delen we voor een deel daarin mee. Dat is onze (én uw!) winst. Onze klanten kunnen het beamen: daarmee leveren de diensten van ILEXYS u altijd veel meer op dan ze kosten.